Thursday, May 30, 2013

Outdoor beauties: rhododendron // Ogrodowe piękności: rododendron; różanecznikThese photos were taken during a few weeks time. Some of these rhododendrons are already wilting, but I wanted to show you all of them in one post. 
These plants grow in my mom's garden.

---------------

Te zdjęcia były robione w ciągu kilku tygodni. Niektóre z tych różaneczników już przekwitają, ale chciałam pokazać Wam je wszystkie w jednym poście. 
Rośliny te rosną w ogrodzie mojej mamy.


Ruffled after the storm // Rozwichrzone po burzy

Monday, May 27, 2013

Indoor beauties: Blood-spattered moth orchid // Doniczkowe piękności: Zakrwawiony storczykMoth orchid // storczyk
(phalaenopsis)


This one looks as if it were blood-spattered :) or.. ink-spattered.

--------------

Ten storczyk wygląda jakby był zakrwawiony :) Albo.. ewentualnie pochlapany tuszem.Sunday, May 26, 2013

Mother's Day sweet treat: black locust flowers fritters // Słodkie co nieco na Dzień Matki: kwiaty robinii akacjowej w cieścieI've been waiting for the black locust (robinia pseudoacacia) to flower for some time because I wanted to prepare fritters with its flowers. 

Today is a Mother's Day so it's a good occasion to try it. 

Fritters came out very good, delicate in taste, a bit sweet. The smell of flowers during the preparation is just incredible!

Have you tried to cook with black locust flowers yet?

---------------

Już od jakiegoś czasu czekałam aż zakwitnie robinia akacjowa (robinia pseudoacacia), ponieważ planowałam zrobić z jej kwiatów placki. 

Dzisiaj jest Dzień Matki, więc jest to dobra okazja, aby spróbować.

Placuszki wyszły bardzo dobre, delikatne w smaku, lekko słodkie. Zapach kwiatów w trakcie przygotowywania był wprost nieziemski!

Próbowaliście już pichcić coś z kwiatów robinii akacjowej?Click below to see the recipe // Kliknij poniżej, aby zobaczyć przepis:

Vibrant spring green // Intensywna wiosenna zieleń


I took these photos a few days ago on our plot. It was just after the rain so the amount of leaves and grasses doubled and their green colour is so relaxing that I could spend all day on the plot and wouldn't feel tired or bored. 

The only negative thing about all this are mosquitoes - they're flying all around you wanting to bite! 
But if you put some long sleeves on they'll leave you alone.

In the photos you can find: 
- European (common) ashes (fraxinus excelsior)
- Black locusts (robinia pseudoacacia) 
- Norway maples (acer platanoides) 
- Pedunculate (English) oaks (quercus robur)
- Common hawthorn (crataegus monogyna) 

All these trees there are self-seeders.
----------------

Te zdjęcia zrobiłam na naszej działce kilka dni temu. Akurat było po deszczu, więc ilość traw i liści się podwoiła a ich zielony kolor jest tak relaksujący, że mogłabym spędzić na działce cały dzień i nie czułabym się zmęczona czy znudzona.

Jedynym minusem tego wszystkiego są komary. Latają ciągle wokół ciebie chcąc cię ugryźć! 
Ale gdy tylko założysz coś z długim rękawem - dają ci spokój. 

Na zdjęciach możecie znaleźć:
- Jesiony wyniosłe (fraxinus excelsior)
- Robinie akacjowe (robinia pseudoacacia) 
- Klony zwyczajne (acer platanoides) 
- Dęby szypułkowe (quercus robur)
- Głóg jednoszyjkowy (crataegus monogyna)

Wszystkie drzewa, które tam rosną to samosiejki.

Flowering common hawthorn  // Kwitnący głóg

Click below to see more photos // Kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej zdjęć:

Tuesday, May 21, 2013

Lilacs bloom in May // W maju kwitną lilaki (bzy)


These lilacs (syringa vulgaris) have been growing in my mom's garden for more than 20 years. 
There are old white and violet varieties. Their smell is absolutely stunning! 

------------------

Te lilaki, zwane w Polsce pospolicie bzami (syringa vulgaris) rosną w ogrodzie mojej mamy od ponad 20 lat. Są tam stare odmiany białe i fioletowe. Ich zapach jest naprawdę niesamowity!Click below to see more photos // Kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej zdjęć

Sunday, May 19, 2013

Drake and his fiancée // Kaczor i jego narzeczona


Do you remember my previous post about the pond? 


A few weeks ago I spotted a male mallard there, but a few days ago I saw him (well, I'm not sure if it's the same one) with a female :) 
When I wanted to come closer to take a better picture of them they were becoming irritated so didn't want to disturb them, I moved away. 

What if they are nesting in the grasses next to the pond? I don't want to go there and check, but I'd be delighted to see the ducklings one day! 

------------------

Pamiętacie mój poprzedni post o stawie? 


Kilka tygodni temu zauważyłam przy stawie kaczora kaczki rzyżówki, a kilka dni temu zobaczyłam go (nie jestem w sumie pewna czy to ten sam ) z samicą :) 
Kiedy chciałam podejść do nich bliżej, aby zrobić lepsze zdjęcie kaczuszki zaczeły się denerwować, więc nie chcąc im przeszkadzać, wycofałam się.

Co jeśli ta parka ma w trawie obok gniazdo? Nie chcę tam chodzić i sprawdzać, ale byłabym przeszczęśliwa, gdybym zobaczyła pewnego dnia małe kaczuszki :)

Thursday, May 16, 2013

Male common lizard // Samiec zwinki

Yesterday I posted photos of a female common lizard, today I've succeeded in taking a few photos of a male one. It was quite difficult because he was very fast.

---------------

Wczoraj zamieściłam zdjęcia samicy jaszczurki zwinki, dzisiaj udało mi się zrobić kilka zdjęć samcowi. Ciężko było, bo był bardzo szybki.

Tuesday, May 14, 2013

I can see you! // Widzę cię!

Yesterday I was weeding my beds when suddenly I spotted a lizard watching me out of the corner of its eye. It wasn't moving, probably pretending it wasn't there :) 

There are many such lizards on our plot, they live in shallow tunnels beneath the ground; whenever I go through grasses I can hear the rustling sound of them running away; very often I see them basking in the sun.

Here: female sand lizard; common lizard (lacerta agilis)
Another time, I'll try to take a photo of a male one, because they have such lovely green bellies :)

------------------------

Wczoraj gdy pieliłam grządki zauważyłam jaszczurkę zerkającą na mnie kątem oka. Nie ruszała się, prawdopodobnie udawała, że wcale jej tam nie ma :)

Na naszej działce jest dużo takich jaszczurek, mieszkają w płytkich tunelach pod ziemią, za każdym razem gdy idę przez chaszcze na działce - słychać tylko jak uciekają, często widuję je jak się wygrzewają na słońcu.

Tu na zdjęciu: samica jaszczurki zwinki (lacerta agilis)
Innym razem spróbuję zrobić zdjęcie jakiemuś samcowi, bo ma uroczy zielony brzuszek :)

Friday, May 10, 2013

Medicinal and culinary herbs in my garden // Zioła lecznicze i przyprawowe z mojego ogródka

Various medicinal and culinary herbs that survived the long winter.

Majority of culinary herbs were planted last year so, they're still quite small.
But, many of the medicinal herbs grow wild on meadows so I just replanted some to my garden.

---------------

Zioła lecznicze oraz przyprawowe, które przetrwały długą zimę.

Większość z ziół przyprawowych sadzona była rok temu, więc niektóre są jeszcze dosyć małe.
Natomiast wiele ziół leczniczych rośnie dziko na łąkach, więc te tylko przesadziłam do swojego ogródka.


Wild garlic // Czosnek niedźwiedzi (allium ursinum)
Young horseradish // Młody chrzan (armoracia rusticana)
Lovage // Lubczyk ogrodowy (levisticum officinalis)
Chives // Szczypiorek (allium schoenoprasum)

Wednesday, May 8, 2013

Outdoor beauties: Tulips! The pride of a spring garden. // Ogrodowe piękności: Tulipany! Duma wiosennego ogrodu.


The pride of our spring gardens! Almost as in Netherlands :)

--------------

Duma naszych wiosennych ogrodów, prawie jak w Holandii :)


Click below to see more photos! // Kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej zdjęć!

Tuesday, May 7, 2013

Outdoor beauties: Magnolias // Ogrodowe piękności: MagnolieI never liked magnolias, I always considered them to look too artificial for a real tree. Recently, I've changed my mind, I think they're absolutely amazing!

-------------------

Nigdy nie lubiłam magnolii, zawsze uważałam, ze wyglądają zbyt sztucznie jak na prawdziwe drzewo.  Niedawno całkowicie zmieniłam zdanie, uważam, że wyglądają niesamowicie!"Betty" - this one grows in my mom's garden, and it's still small.
----------------------
Odmiana "Betty" - ta rośnie w ogrodzie mojej mamy i jest jeszcze mała.

 
But these grow in my neighbour's garden, and they're much bigger!
-------------------
Ale te rosną w ogrodzie sąsiada i są zdecydowanie większe!