Saturday, June 28, 2014

What's up in the veggie garden? // Co słychać w warzywniku?


 Yesterday we visited our plot and did some weeding and barbecuing  :)
Vegetables are slowly filling the beds, most of the veggies are still in a small or young state that they can't be harvested, however I already picked some greens. 
If the weather permits, the garden will be soon full of delicious food.

Take a peek at our vegetable garden :)
--------------
Wczoraj odwiedziliśmy naszą działkę, popieliliśmy trochę i zrobiliśmy grilla :)
Warzywka powoli wypełniają grządki, większość warzyw jest jeszcze albo mała albo młoda, więc nie ma za dużo do zebrania, ale chociaż poskubałam trochę liści sałatowych.
Jeśli pogoda pozwoli, to wkrótce ogród będzie wypełniony pysznym jedzonkiem.

Zobaczcie co u nas słychać :) We have four varieties of cougettes, these two already have fruits
------
Mamy cztery odmiany cukinii, dwie z nich mają już owoce

variety: Atena Polka


variety: Zuccini Tondo di Nizza


Some of the french beans have flowers
-------
Niektóre fasolki szparagowe mają już kwiaty


dwarf (karłowa) Blauhilde


And a green one Ferrari
-----
I zielona odmiana Ferrari


Chilies and sweet peppers have lots of flowers!
-----------
Papryki chili i słodkie mają mnóstwo kwiatów!


Chili cayenne red was the first to establish the fruit
---------
Chili cayenne red jako pierwsza zawiązała owocSweet pepper Mini Yellow
-------
Słodka papryka Mini Yellow


Melons are flowering...
-----
Melony kwitną...


And a horn melon; kiwano
-------
oraz kolczasty ogórek/melon, kiwano


Cucumbers, v. Izyd
------
Ogórki, odmiana Izyd


Caigua; stuffing cucumber
-------
Caigua; achocha, cyklantera czyli dziki ogórek


We have many greens, leaf vegetables that can be harvest all the time.
----------
Mamy dużo zieleniny, warzyw liściastych, które można skubać cały czas.


Edible chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium)
---------
Chryzantema jadalna


Chard, v. Lucullus
-----------
Burak liściowy, odm. Lukullus


Earlier I wrote that all kale was eaten by snails, well it turned out that dwarf kale survived, the big one was eaten. Dwarf kale was probably so dwarf that even snails didn't see it :)
-------------
Wcześniej pisałam, że cały jarmuż został zjedzony przez ślimaki. Okazało się, że tylko jarmuż karłowy przeżył, a duży został w całości pożarty. Ten karłowy był pewnie aż tak karłowy, że nawet ślimaki go nie widziały :)

var. Dwarf Green Curled


Red cabbage, var. Kalibos
-------
Czerwona kapustka, odm. KalibosAsian cabbage tatsoi (nibbled by some beetles)
-------
Azjatycka kapusta tatsoi (podjadana przez pchełki ziemne)


Mustard greens are very tasty but they lose the freshness very fast. I cut some leaves, and when I got home (20 km by car, about 30 minutes) they were already droopy. They're a bit spicy, I eat them raw, but they're probably tasty cooked too.
---------
Musztardowce są bardzo smaczne, ale szybko tracą świeżość. Ścinam liście i zanim dotrę do domu, (20 km samochodem, ok. 30 min) liście są już oklapnięte. W smaku są lekko ostre, jem je na surowo, ale na pewno równie smaczne są ugotowane.

Southern Giant Curled


Red Giant


Ruby Streaks is already bolting, so I'll have some seeds. I'm going to sow some more of this variety at the end of summer, so they won't bolt so quickly. 
--------
Ruby Streaks już kwitnie, więc będę miała nasionka. Zamierzam posiać kolejną partię pod koniec lata, wtedy może tak prędko nie zakwitną.


Butterhead lettuce // sałata masłowa Justyna


Iceberg lettuce // sałata lodowa Grenada Ożarowska


Probably, but I'm not sure, the seeds were from not credible source.
It is supposed to be red stem Chinese lettuce 
------
Prawdopodobnie, ale nie jestem pewna, bo nasiona pochodziły z niewiarygodnego źródła.
To miała być czerwona chińska sałata łodygowa


New Zealand spinach // szpinak nowozelandzki (Tetragonia tetragonioides)

It's very tasty! // Jest bardzo dobry!


And finally - tomatoes! // I na końcu - pomidory!

Almost all varieties we have, have just begun flowering. Although, lately days and nights are quite cold, tomatoes are doing slow, but well :)
--------
Prawie wszystkie odmiany, które mamy, właśnie zaczęły kwitnąć. 
Chociaż dnie i noce są ostatnio chłodne, to pomidory choć rosną wolno, to mają się dobrze :)

Big Rainbow


Green Sausage


Indigo Rose is getting green // Indigo Rose robi się zielony


Deformed Black Krim's flower
------
Staśmiony kwiat Black Krim


Korale Morango


Perła Małopolski (transl: Lesser Poland Pearl)


and finally... the first fruit! // i wreszcie.. pierwszy owoc!

Cream Sausage


This little visitor was our guest in a tool shed :)
---------
A ten mały osobnik był naszym gościem w szopie na narzędzia :)