Sunday, February 18, 2018

Early spring // Przedwiośnie


I can't believe it! 
Today's weather felt like an early spring! 
Despite low temperature (around 1-5 C degrees), it was mostly sunny :) Yay! 

---------

Nie wierzę!
Dzisiejsza pogoda była iście przedwiosenna :)
Nawet pomimo niskiej temperatury (w granicach 1-5 stopni C), to jednak prawie cały dzień był słoneczny :)

 Our pond is still frozen.


------------

 
Nasz stawik jest ciągle zamarznięty.


 

Some of the plants are coming up (such as tulips, daffodils and irises), and some still have green leaves (foxglove and sweet williams).

------------

Niektóre rośliny wychodzą z ziemi (np. tulipany, narcyzy czy irysy), a niektóre nieprzerwanie od zeszłego sezonu mają zielone liście (np. naparstnice czy goździki brodate). 


'Katharine Hodgkins' irises // irysy

Cornus mas flower buds // pąki derenia
Daffodils // narcyzy
Foxglove // naparstnica purpurowa
Dianthus barbatus // Sweet william // goździk brodatyMalva moschata // ślaz piżmowy

 I waited all year to see these pretty little snowdrops. 
 Every year there are more and more of them.

---------------

Cały rok czekałam, aby zobaczyć te śliczne przebiśniegi.
 Z każdym rokiem jest ich coraz więcej.