Sunday, June 30, 2013

Outdoor beauties: Sweet mock-orange // Ogrodowe piękności: Jaśminowiec wonny

Sweet mock-orange
Jaśminowiec wonny 
(Philadelphus coronarius)

It smells wonderfull and looks beautiful! It's a must-have in my own garden! 
(the one in the photos below grows in my mom's garden).

--------------

Pachnie wspaniale i wygląda pięknie! Zdecydowanie chcę to mieć w ogrodzie! 
(okaz ze zdjęć poniżej rośnie w ogrodzie mojej mamy).

Thursday, June 27, 2013

Pan-fried parasol mushrooms coated in breadcrumbs // Kanie panierowane

Parasol mushroom // Czubajka kania (macrolepiota procera)

After a month of rains we've found the first parasol mushrooms on our plot this year!
Unfortunately for us, we couldn't pick them all because many of them were already worm-eaten. Those we picked we fried on a pan. 
They were delicious! I can't wait till the end of summer when there will be more of them!

Remember not to confuse the parasol mushroom with the death cap mushroom (amanita phalloides), which sometimes look very similar.

Parasol mushrooms are very tasty and mostly grow in tall grasses. The tastiest part is the cap which can be really wide.  
---------------

Po miesiącu ciągłych opadów deszczu, na naszej działce pojawiły się pierwsze w tym roku kanie!
Niestety dla nas, nie mogliśmy ich wszystkich zebrać, ponieważ wiele z nich było już robaczywych.
Te, które zebraliśmy - zrobiliśmy na patelni w panierce z bułki tartej. Były pyszne! Nie mogę doczekać się końca lata, kiedy to pojawi się ich więcej!

Pamiętajcie, aby nie pomylić kani z muchomorem sromotnikowym (amanita phalloides), ponieważ wyglądają czasami bardzo podobnie.

Kanie są bardzo smaczne i rosną przeważnie w wysokich trawach. Najsmaczniejszą częścią jest kapelusz, który może osiągać dużą średnicę.


At the end of the post there is a recipe
---------------
Na końcu postu znajduje się przepis na kanie panierowane



Click below to see the recipe // Kliknij poniżej, aby zobaczyć przepis:

Wednesday, June 26, 2013

The flower diversity of fruit plants // Różnorodność kwiatów roślin owocowych

Look how the flowers differ from one another, they may look very similar but actually they have so many distinguishable features!

Most of them are white and some are pink, some of them smell and some don't - but what's the most important thing here - thanks to the bees and other useful insects - these flowers will soon turn into wonderful fruits! 

All fruits (and some of the flowers too) of these plants are edible and can be used in many ways.

The photos are arranged in chronological order with regard to the time of plants' flowering

Which flowers do you like the most?

------------------


Zwróćcie uwagę jak różnią się kwiaty roślin owocowych, niby wszystkie wyglądają podobnie, ale tak naprawdę to wyróżnia je wiele szczegółów.

Większość z nich jest biała, niektóre są różowe, niektóre pachną a niektóre nie - ale to co jest tu najważniejsze, to to, że dzięki pszczołom i innym pożytecznym owadom - te kwiaty wkrótce przemienią się we wspaniałe owoce!

Wszystkie owoce (a nawet i niektóre kwiaty) z zamieszczonych tu roślin są jadalne i można je wykorzystać na różne sposoby.

Zdjęcia uszeregowane są chronologicznie względem czasu, kiedy rośliny zaczęły kwitnąć.

Które kwiaty podobają się Wam najbardziej?


------------------- end of April // koniec kwietnia:-----------------------

Apricot
Morela pospolita
(Prunus armeniaca)



Click below to see a lot more photos // Kliknij poniżej, aby zobaczyć o wiele więcej zdjęć:

Wednesday, June 19, 2013

Wasps and hornets nests in our tool shed // Gniazda os i szerszeni w naszej szopie na narzędzia

We have wasps and hornets nests in the tool shed. 
 W szopie na narzędzia mamy gniazdo os i gniazdo szerszeni. 


When I was taking these photos a few days ago, the wasps were acting like I wasn't there, but a hornet, which was building its nest, got scared and flew away. 
Currently wasps are still buzzing and lively shaking their home but hornets abandoned their plans to build their house here because so far I haven't seen them in the shed.
I think we scared them away when one of them saw me taking these pictures
 and probably decided to reside somewhere else.

At first, we were considering to remove these nests in case insects get aggressive and sting us, but we decided to leave them until they get crazy or something :) 
We've noticed that when we're ignoring them - they're ignoring us. We go inside the shed, they fly outside, when we go outside, they fly inside and so on. So, we and wasps are using the same shed almost simultaneously but not disturbing one another. 

I hope this symbiosis will last till the end of this season.

edit: Yesterday, I accidentally hit a wall of the shed with a rake and made some noise, wasps got scared, flew out of the nest and one of them stung me.
Well, nature is just nature...

------------------------

Gdy robiłam te zdjęcia kilka dni temu, to osy zachowywały się jakby mnie tam nie było, ale szerszeń, który właśnie budował swoje gniazdo przestraszył się i odfrunął. Obecnie to osy dalej bzyczą i żywo potrząsają swoim domkiem, ale szerszenie prawdopodobnie zaniechały planów budowy swojego domku w naszej szopie - ponieważ od tamtej pory żadnego szerszenia nie widziałam.. Myślę, że się przestraszyły kiedy to jeden z nich zobaczył mnie robiącą zdjęcia i zdecydowały urządzić się gdzieś indziej.
Na początku myśleliśmy, że zlikwidujemy te gniazda w razie jakby owady stały się agresywne i nas pożądliły, ale w końcu postanowiliśmy je zostawić do czasu aż nie zwariują czy coś :)
Zauważyliśmy, że gdy je ignorujemy - one ignorują nas. Gdy my wchodzimy do szopy, one wylatują, gdy my wychodzimy one wlatują i tak w kółko. Tak więc, zarówno my jak i osy korzystamy równocześnie z tej samej szopy nie przeszkadzając sobie wzajemnie.

Mam nadzieję, że ta symbioza przetrwa do końca tego sezonu.

edit: Wczoraj niechcący uderzyłam grabiami o ścianę szopy i narobiłam hałasu. Osy się przestraszyły, wyleciały ze swojego gniazda i jedna z nich mnie dziabnęła.
Cóż, natura zawsze pozostanie naturą...


Closer to the doors there is a bigger one, wasps nest, above on the left there is a hornets nest.
Bliżej drzwi jest większe gniazdo os, wyżej po lewej jest gniazdo szerszeni

Hornets nest // Gniazdo szerszeni

Hornets nest from the inside // Gniazdo szerszeni od środka

Wasps nest // Gniazdo os

Monday, June 17, 2013

They get more and more bold - lizards // Stają się coraz odważniejsze - jaszczurki

Lizards have settled in our garden for good.
Jaszczurki zadomowiły się w naszym ogrodzie na dobre.

They're insolently basking in the sun (and they don't run away!)
Bezczelnie wygrzewają się na słońcu ( i wcale nie uciekają!)



and they're gnawing on strawberries! :)
i podgryzają truskawki! :)
 

But I still like when they steal across the garden :)
Ale i tak uwielbiam jak przemykają po ogrodzie :)

Wednesday, June 12, 2013

Pleasant terrace spot // Przyjemny kącik na balkonie


This is my mom's terrace which she decorated with lots of potted flowers. 
She loves to sit there with a cup of coffee and relax in a sunny day :)

---------------------

To balkon mojej mamy, który przystroiła mnóstwem doniczkowych kwiatów. 
Mama uwielbia relaksować się tam z filiżanką kawy :)



Click below to see more photos // Kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej zdjęć