Saturday, September 20, 2014

Collection of dahlias // Kolekcja daliiWe, garden and flower enthusiasts can't content ourselves with one colour or one variety only.
Every year we buy more and more  :)

This is our collection of dahlias...
-------------------
My, entuzjaści ogrodów i kwiatów nie możemy poprzestać na tylko jednym kolorze czy jednej odmianie.
A każdego roku dokupujemy coraz to nowsze okazy do naszych ogrodów :)

Przedstawiam Wam naszą kolekcję dalii...


Monday, September 15, 2014

Harvests and collecting seeds // Zbiory i zbieranie nasion


At this time of year we still have some harvests and start collecting seeds for next year planting. 
Every time I go to the plot I always come back with some courgettes, cucumbers, beans and salad leaves.
In September I finally started harvesting sweet and hot peppers.

This was my first pepper harvest:
----------------

O tej porze roku ciągle jeszcze zbieramy owoce i warzywa oraz zaczynamy zbierać nasiona na przyszły rok.
Co pojadę na działkę, to wracam z cukiniami, ogórkami, fasolą czy liśćmi sałaty.
We wrześniu w końcu zaczęły się zbiory papryki ostrej i słodkiej.

Oto mój pierwszy zbiór :)


Many peppers need a dozen or so more sunny days to ripe
----------
Wiele papryk potrzebuje jeszcze kilku czy kilkunastu słonecznych dni aby dojrzeć.


Jalapeno Pinata

Explosive Ember


Filius Blue

Yesterday when I saw that some of them are red and shiny, I collected more of them :)
------------
Wczoraj, gdy zobaczyłam, że niektóre z papryk są czerwone i lśniące, zebrałam ich kolejną porcję :)

 Tondo Picante Calabrese

 
Thai Rawit Red

Sweet Orange

This was my second pepper harvest
----------
A to był mój drugi zbiór papryki


I have many different peppers this year, but I have fallen in love with this one below.
It made us wait very long to flower, I thought I wouldn't get any fruits.
I love this variety, it has dark, almost black leaves, and black, round peppers, which are hot even in a small state. 
---------------
W tym roku mam wiele różnych papryk, ale zakochałam się w tej poniżej.
Co prawda z kwitnieniem kazała na siebie długo czekać i myślałam już, że nie doczekam się żadnych owoców, ale i tak
uwielbiam tę odmianę, ma ciemne, prawie czarne liście i czarne, okrągłe owoce, ktore są ostre nawet będąc malutkie.

Black Cuban

I started collecting seeds. So far I collected seeds of beans, some flowers and some of the peppers.
-------------
Zaczęłam zbierać już nasiona. Jak dotąd zebrałam nasiona fasoli, niektórych kwiatów i papryk.Garden is still full of flowers, majority of them are cosmoses and marigolds.
--------------
Ogród ciągle jest pełen kwiatów, większość z nich to kosmosy onętki, nagietki i aksamitki.


But this view is a reminder of autumn.. Yes, it's coming :)
--------
Ale ten widok przypomina o jesieni. Tak, ona już nadchodzi :)