Friday, August 22, 2014

Hello peppers! // Witajcie papryczki!


Unlike my tomatoes, which no longer exist, my peppers are healthy and doing very well. 
The pepper crop is extraordinary this year, fruits are ripening day by day. 
This year's weather is definitely in their favour.

Let's start with sweet ones!

They all have of course 0 SHU (Scoville Heat Unit)
---------------
W przeciwieństwie do pomidorów, których już nie ma, moje papryki są zdrowe i mają się bardzo dobrze.
Obrodziły w tym roku pięknie, dojrzewają po prostu z dnia na dzień. 
Tegoroczna pogoda zdecydowanie im sprzyja :)

Zacznijmy od słodkich!

Te oczywiście mają 0 w ostrej skali Scoville'a SHU  :)


*
*
*

Marconi Purple

Big, sweet and crunchy!
---------
Duża, słodka i chrupiąca!


Tomato // Pomidorowa

It takes ages for it to turn red!
--------
Trzeba wieków, aby dojrzała na czerwoną!Sweet Orange

Quite big and wide, can't wait they change to orange.
-----------
Dosyć duże i szerokie, nie mogę się doczekać aż zmienią kolor na pomarańczowy.Orange Bell Mini

With this one I was surprised, because I marked it as "yellow mini".
I waited till it turns yellow, when suddenly it turned orange. I didn't know whether it will change from orange to yellow, or maybe I missed it and it's already overriped?
I found a package with a name on it, yes - it's orange mini :)
 ----------
Z tą to miałam niespodziankę, bo oznaczyłam ją jako "yellow mini".
Czekałam aż się zrobi żółta, a ona nagle zrobiła się pomarańczowa. Nie wiedziałam czy zmieni się z pomarańczowej na żółtą, czy może przegapiłam i ona jest już po prostu przejrzała?
Znalazłam opakowanie i okazało się, że tak - jest to jednak orange mini :)


It's a mini version of a typical bell pepper, sweet and crunchy - perfect for a snack :)
---------
Jest to wersja mini zwykłej papryki, słodka i chrupiąca - idealna na przekąskę :)Red Bell MiniDiamond White*
*
 *
 and hot ones...
--------
no i ostre...


NN
 This hot one below is a no-name,
but I really like this shade of purple
---------
A ta ostra papryka poniżej nie ma nazwy,
ale bardzo mi się podoba ten odcień fioletu.

 Jalapeno orange
2,500 – 10,000 SHU
Hungarian Black
5,000 – 10,000 SHU
  
I accidentaly tore this one off, I tasted it and yet it wasn't hot at all.
------------
Przypadkiem oberwałam jedną, spróbowałam i jeszcze nie była w ogóle ostra. 


 Chili Cherry (Hot Red Cherry)
5,000 to 15,000 SHU

They're small balls which have just begun to ripe.
-----------
Są to małe piłeczki, które właśnie zaczęły dojrzewać.Black Cuban

It started to flower very late so the fruits are very small.
-----
Ta zaczęła kwitnąć dosyć późno, więc owoce są jeszcze malutkie.
Peter Pepper red
5,000 to 30,000 SHU

From all my chilies this one is the most interesting, because its fruits resemble a penis :)
If you google it, you'll see a very good looking red peppers, which really look like penises,
but in reality they look like this:
-----------
Ze wszystkich moich chili ta ma najfajniejsze owoce, które wyglądają jak penisy :)
Jeśli poszukacie w google zdjęć, to zobaczycie pięknie wyglądające, czerwone papryczki przypominające penisy, ale tak naprawdę, to owoce wyglądają tak:


They are only a bit close to the original :)
----------
Do oryginału im brakuje :)Aji Lemon Drop
15,000 to 30,000 SHU

I can't wait to taste it, because it has lemon flavour and aroma :)
--------
Nie mogę się doczekać, aby tych spróbować, bo mają cytrynowy smak i aromat :)


Explosive Ember

A small plant with very decorative small 1-2cm peppers,
which turn red when ripe.
-----------
Mała roślinka, o bardzo dekoracyjnych, malutkich 1-2cm papryczkach,
które dojrzewając robią się czerwone.Cayenne Purple
30.000 - 50.000 SHU

This cayenne purple's fruits are hanging..
--------
Ta cayenne purple ma owoce zwisające...


and this cayenne purple's fruits are growing upright :)
-------
a tej cayenne purple owoce rosną pionowo, do góry :)Cayenne red
30.000 - 50.000 SHUFilius Blue

Purple, unripe peppers are hotter that ripe red ones.
-----
Niedojrzałe, fioletowe papryczki są ostrzejsze niż dojrzałe czerwone.


Thai Chili (Rawit Red)
50,000 - 100,000 SHU

This one is the hottest chili I have :)
--------
To jest najostrzejsze chili jakie mam :)


And these hot peppers were a gift from a very nice girl, who grows chilies too!
--------
A te ostre papryczki, to był prezent od bardzo miłej dziewczyny, która też uprawia chili!


From the left // od lewej:

Thai Culinary Hot; Jamaican Hot yellow, Red Large, many Piri-piri peppers and NN very hot

*
*
*
I will try to winterize some of the plants,
but I'm saving and collecting new seeds for next year.
I'd like to try new varietes and cultivars :)

Growing chilies is addicting! :)

----------

Spróbuję przezimować kilka roślinek,
ale zbieram już nowe nasiona na koljny sezon.
Chciałabym spróbować nowych odmian i kultywarów :)

Uprawa chili uzależnia! :)

Saturday, August 16, 2014

Lilies // Lilie


Lilies are long gone now, but they're still blooming in the photos ;)

This year I bought a package of bicoloured lily bulbs in Lidl market, they were beautiful and bloomed for a long time.
-----------

Lilie już dawno przekwitły, ale ciągle kwitną na zdjęciach ;)

W tym roku kupiłam w Lidlu paczkę cebul dwukolorowych lili, okazały się piękne i długo kwitły.


This is my Stargazer scented lily, which bloomed great this year and had lots of flowers.
---------
A to moja lilia Stargazer, która super kwitła i miała mnóstwo kwiatów.


I bought this one as orange, well the colour definitely intensified ;)
-------
A tę lilię kupiłam jako pomarańczową, widać, że kolor zdecydowanie się wzmocnił ;)


But this one is my number one this year. 
First, my husband bought it for me (so this is very important) :) 
And second, it's a tree lily
I've never had a lily like this before, it's stunning and had in total 7 flowers!
--------
Ale ta, to mój numer jeden w tym sezonie!
Po pierwsze, to dostałam ją od męża (a to bardzo ważne) ;)
A po drugie, jest to lilia drzewiasta
Jeszcze nigdy takiej nie miałam, lilia jest zachwycająca i miała aż 7 kwiatów!


The lilies below grow in my mom's and aunt's gardens.
----------
A te lilie poniżej rosną w ogrodach mojej mamy i cioci.