Sunday, February 24, 2013

Memories: how we created our veggie garden... / wspomnienia: jak stworzyliśmy nasz ogródek warzywny


I decided to write every post in English and Polish, because I've noticed I have readers from Poland, too!

In spring 2011 we started our first vegetable garden ever. After watching a dozen horticulture TV programms both in Polish and English (like for example Rok w Ogrodzie, or How to be a Gardener with Alan Titchmarsh) I had enough knowledge to create basic veggie plots. We did a lot of hard work there and a lot of digging.

Our veggie garden is 30 m2 - 5 x 6 metres (35.88 yd2 - 5.46 x 6.56 yd; 323 ft2 - 16.4 x 19.69 ft)

------------------
Od tej pory będę pisać posty za równo po angielsku jak i po polsku, aby czytelnicy z Polski mogli swobodnie przeczytać moje posty :)

Wiosną 2011 roku założyliśmy nasz pierwszy w życiu ogród warzywny. Po obejrzeniu dużej ilości programów ogrodniczych zarówno polskich jak i angielskich (np. Rok w Ogrodzie, czy How to be a Gardener, tłum. 'Jak być ogrodnikiem' z Alanem Titchmarshem) miałam wystarczającą wiedzę, aby stworzyć podstawowe zagony dla warzyw. Kosztowało nas to mnóstwo pracy ... i mnóstwo kopania.

Nasz ogródek warzywny ma ok. 30m2 (5 x 6 metrów)


more photos /  więcej zdjęć:The first year our veggie garden had more weeds than vegetables! :) But the more time we were spending there the more experienced we were becoming.

-------------------
Pierwszego roku w naszym ogrodzie było więcej chwastów niż warzyw :) Ale im więcej czasu spędzaliśmy w ogrodzie tym większego nabieraliśmy doświadczenia.


Even snails and caterpillars had more profits from this garden than we did ;)
--------------
Nawet ślimaki i gąsiennice miały więcej korzyści z tego ogródka niż my ;)


But, last season was far more better!
Of course, there were many weeds, but they were overwhelmed by flowers and vegetables so they didn't have many occasions to be blatant! and...
-----------------
Ale w ostatnim sezonie było już znacznie lepiej!
Oczywiście były i chwasty, ale zostały zagłuszone przez kwiaty i warzywa więc za bardzo nie rzucały się w oczy! i...

.. I learned how to mulch. This really keeps the weeds in the ground :)
---------------
.. nauczyłam się jak i czym ściółkować. To naprawdę pomogło zatrzymać chwasty w ziemi :)

 

 Last season we added some borders and a bed to plant more flowers. In the course of time we'll plant some fruit trees and bushes; now we  have an aronia bush only which I replanted from an abandoned allotment in the nearby.
-------------------
W ostatnim sezonie dorobiliśmy kilka rabat i dodatkowe miejsce na więcej kwiatów. Z czasem posadzimy na działce też drzewka i krzewy owocowe. Na razie mamy tylko aronię, którą przekopałam z pobliskiej opuszczonej działki.
We also created a small pond to attract more wildlife, but all what we were able to do in late autumn was to dig out a hole in the ground.  
---------------------
Zrobiliśy także mały staw, aby zwabić więcej żyjątek do naszego ogrodu, ale to co udało nam się zrobić jeszcze późna jesienią, to wykopać wielką dziurę w ziemi :)
''pond'' at the end of January, after some of the snow had melted. / staw pod koniec stycznia, gdy większość pierwszej partii śniegu stopniała.

We haven't seen our garden for almost a month now, but it's useless to go there because it's still covered in snow.

I'm really waiting for spring to come! 

-----------------

Nie widzieliśmy naszego ogrodu od prawie miesiąca, ale nie ma po co tam jechać, bo wszystko jest ciągle pokryte śniegiem.

Naprawdę czekam na wiosnę!

6 comments:

 1. Wow..amazing dew..good work..i really admire your spirit..

  ReplyDelete
 2. We all wait eagerly for spring - sorry I can't do comments on English and Polish :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sue, please comment on English only :) I will translate my post into Polish, the content will be the same.

   Delete
 3. Będziemy miały do pogadania...Ty masz taką wiedzę! Będę potrzebowała Twoich rad :) i bardzo się cieszę że piszesz też w naszym pięknym języku :D

  ReplyDelete