Monday, July 28, 2014

Veggies and first harvests // Warzywka i pierwsze zbiory


What can I say? I'm more than happy now :) 
Finally our first big harvest. 
Admittedly, there were two smaller harvests before this, but this one I'm particularly proud of. 

First, we harvested one tondo di nizza courgette and two sunburst yellow scallopinis.

-----------

Cóż mogę więcej powiedzieć? Jestem nawet bardziej niż szczęśliwa :) 
Nareszcie! Doczekałam się pierwszego dużego zbioru, wcześniej co prawda były dwa małe, ale z tego akurat jestem naprawdę dumna!

Najpierw zebraliśmy jedną cukinię tondo di nizza oraz dwa patisony sunburst.


Then, again, one scallopini disco, one tondo di nizza cougette, lettuce and beans: purple blauhilde, yellow tara and green variety.
------------
Potem zebraliśmy jednego patisona disco, jedną cukinię tondo di nizza, sałatę i fasolki: fioletowa blauhilde, żółta tara i zielona.


And finally, yesterday the amount of harvested vegetables exceeded the capacity of a basket I'd taken for the veggies.
------------
I wreszcie z wczoraj, ilość zebranych warzyw przewyższyła pojemność koszyka, który specialnie wzięłam na warzywa.


We harvested huge amount of french beans.
They are all dwarf beans: purple: blauhilde, thinner green on the left: ferrari (delicious!), bigger green in the center is a variety that my neighbor gave to me, but we don't know the name. Bigger yellow on the left is tara, thinner on the right: pacifica.

We picked three scallopinis and one atena polka courgette.

Additionally, some of the blackberries were ready. In fact, they're not ours, they're wild and free and grow around the fence.
We rather destroy them on our plot because these wild blackberries have very sharp thorns which stick in a tissue painfully.

-----------

Zebraliśmy wielką ilość fasolki szparagowej.
Są to fasole karłowe, fioletowa blauhilde, cieńsza zielona po lewej: ferrari (ta jest pyszna!), większa zielona na środku, to odmiana, której nazwy nie znam, dostałam nasionka od sąsiada. Większa żółta po lewej: tara i cieńsza żółta po prawej: pacifica.

Zerwaliśmy jeszcze trzy patisony i jedną cukinię atena polka.
Dodatkowo, okazało się, że wiele z dzikich jeżyn jest już dojrzałych. Co prawda te jeżyny nie są nasze, rosną sobie dziko okalając nam ogrodzenie.
Raczej staramy się je tępić na naszej działce, bo niestety mają bardzo ostre kolce, którymi można się boleśnie pokłuć.


There are many blackberries waiting to mature. // Jest jeszcze mnóstwo jeżyn czekających na swoją kolej.


There'll be some more beans too. // Będzie jeszcze trochę szparagówki


Pole beans are yet flowering, so the first harvest will be in August.
------------
Pnąca fasola kwitnie w najlepsze, tak więc jeszcze zbiory przed nami, na pewno dopiero w sierpniu


The yellow round courgettes (or pumpkins) will be ready soon!
----------
Zółte, okrągłe cukinie (albo dynie) już wkrótce będą gotowe!


We have some nasturtium, borage, some dill. Edible chrysanthemum is flowering beautifully.
---------
Mamy też i nasturcję, ogórecznika, trochę kopru. A jadalna chryzantema pięknie kwitnie.


Tomatoes are growing good, but I've noticed some more blight symptoms. I sprayed them with a herbal magic mixture and I hope they will hold out.
----------
Pomidory rosną nieźle, ale zauważyłam kolejne oznaki zarazy ziemniaczanej. Opryskałam rośliny magicznymi, ziołowymi specyfikami i zobaczymy, oby pomidory dały radę.


And this is.. I think, the cutest tomato I've ever seen!
It's red currant tomato.
I love it!
--------
A to jest, moim zdaniem - najśliczniejszy pomidor jakiego widziałam!
Jest to odmiana red currant - czyli czerwona porzeczka.
Uwielbiam go!


And now, take a look at my really first violet tomato, which I couldn't wait to see!
It's indigo rose variety, notice that the leaves are completely green now.
--------------
A tu, jest mój pierwszy, wyczekiwany fioletowy pomidor, którego tak bardzo nie mogłam się doczekać.
Jest to odmiana indigo rose, zobaczcie, że liście stały się już całkowicie zielone.


This year I planted many different varieties of sweet and chili peppers. I see that growing peppers causes less problems than growing tomatoes, and when peppers are fertilized well - they grow without problems and bear fruits like mad (even in my moderate climate).

Unfortunately I had to keep my pepper seedlings too long in too small containers so they are now a bit late with flowering, bearing and ripening the fruits.
But, it doesn't mean I get nothing :)

-------------

W tym roku posadziłam wiele odmian słodkiej i ostrej papryki. Uprawa papryki sprawia mniej problemów niż uprawa pomidorów, gdy papryki są dobrze odżywione - to rosną bez problemów i owocują jak szalone (nawet i w moim klimacie umiarkowanym).

Niestety zmuszona byłam trzymać rozsadę papryk za długo w za małych pojemniczkach więc są teraz nieco spóźnione, i to z kwitnieniem i z owocowaniem i z dojrzewaniem.
No, ale to nie znaczy, że nic nie dostanę :)

Explosive Ember


 Filius Blue


Black Cuban


Aji Lemon Drop


Mini Yellow


hot Cayenne red


hot Thai Rawit red
------
ostra tajska Rawit red


 Long and hot from Hungary
---------
długa, ostra z Węgier


Hungarian black 

I have three plants of this variety, one of them is this one with dark leaves, whereas the other two have green leaves.
------------
Mam trzy krzaczki tej odmiany, jedna z nich to ta na zdjęciu o ciemnych liściach, pozostałe dwie mają zielone liście.

Tomato

I thought this one would be more like a tomato, with round bottom.
----------
Myślałam, że ta odmiana pomidorowa będzie bardziej w kształcie pomidora z okrągłym dołem.


Jalapeno orange


Sweet Mini Red

Friday, July 25, 2014

Yucca and frost bitten blueberry tart // Juka karolińska i tarta borówkowa z mrozem


Thanks to warm winter that we had, this is the first time my yucca is flowering. It looks amazing and very exotic! 
Despite growing in the shade it has lots of flowers.
------------
Dzięki ciepłej zimie, która nas odwiedziła w tym roku, moja juka karolińska zakwitła po raz pierwszy. Wygląda niesamowice i bardzo egzotycznie. 
Pomimo, że rośnie w cieniu - ma mnóstwo kwiatów.

 
Yesterday I thought of making a blueberry tart. I made vanilla cream tart with blueberries, sprinkled it with powdered sugar so it looked like frost bitten. 
The tart was very tasty, but we ate it after 2 hours of cooling it in the fridge. I think it would have been better if we had eaten it on the next day.
 
---------------
Wczoraj naszło mnie na zrobienie tarty z borówkami. Zrobiłam taką z kremem waniliowym i borówkami amerykańskimi, gdy oprószyłam cukrem pudrem - wyglądała jak pokyta mrozem.
Tarta była dobra, ale zjedliśmy ją po 2 godzinach chłodzenia w lodówce, byłaby lepsza gdybyśmy zjedli ją następnego dnia.


Thursday, July 17, 2014

News from veggie garden // Nowinki z warzywnika


I can say that the vegetable garden is really alive now. It's buzzing in every corner! 
I can't wait to harvest something. 
Take a look at what's changed :) 
------------

Mogę powiedzieć, ze warzywnik naprawdę żyje! W każdym rogu słychać bzyczenie :)
Nie mogę się już doczekać, aż coś w końcu zbierzemy.
Zobaczcie co się zmieniło :)


Some of you asked me about Johnny, he's 10 months now.
For him - every day is a new adventure - literally! :)
----------
Kilka osób pytało mnie o Jasia, Jaś ma już 10 miesięcy.
Dla niego każdy dzień jest nową przygodą - dosłownie! :)
We have already consumed this beautiful Atena Polka courgette :)
It was nice and crunchy, we ate it raw without peeling it.
------------
Już skonsumowaliśmy tę piękną złotą cukinię Atena Polka.
Była smaczna i chrupiąca, zjedliśmy ją na surowo i ze skróką.


Small Tapir courgette // Mała cukinia Tapir


Small Tondo di nizza courgette // Mała cukinia Tondo ni nizza


and.. scallopini squashes! // oraz patisony!

Sunburst

Gagat

Disco

Red cabbage Kalibos is continually nibbled by some insects. 
But its colours are in my favourite shades.
------------
Czerwona kapusta Kalibos jest ciągle podjadana przez jakieś robaczki. 
A jej kolory są w moich ulubionych odcieniach.French beans are loaded with flowers, there are some little beans too.
--------
Fasolka szparagowa obsypana jest kwiatami, gniegdzie są już małe fasolki.


French beans patch // grządka fasoli szparagowej


Peppers are getting bigger // Papryki robią się coraz większe
  
Mini Yellow

Filius Blue

pepper patch // grządka paprykowa


Stuffing cucumbers (Cyclanthera pedata) have started to climb // Cyklantery zaczynają się piąć


here you can see a tiny green cucumber // a tu widać maleńkiego ogóreczka

So far, the tastiest leaf vegetable (this season) is in my opinion the New Zealand spinach, I really like it. 
I'm waiting for it to grow bigger so I could prepare a salad or something.
-----------
Jak dotąd najsmaczniejszym warzywem liściastym (w tym sezonie), okazał się szpinak nowozelandzki, bardzo mi zasmakował. Czekam aż urośnie większy, to zrobię z niego jakąś sałatkę.


And here is a tomatillo (physalis philadelphica), I'm afraid it self-seeded, because I had lots of it 2 years ago but this year I didn't plant any. 
Maybe it's as invasive as Chinese lantern (physalis alkekengi)?
----------------
A tu jest miechunka pomidorowa (physalis philadelphica). Obawiam się, że sama się rozsiała, bo 2 lata temu mieliśmy tego mnóstwo krzaczków, ale w tym roku nie posiałam ani jednego.
Może jest tak samo inwazyjna jak miechunka rozdęta (physalis alkekengi)?


There are many deformed tomato flowers this year //
W tym roku na pomidorach jest dużo staśmionych kwiatów

Berkley Tie Dye


the first Green Sausage fruit // pierwszy owoc Green Sausage


Kiwano flowers // kwiaty kiwano


View at all garden // widok na cały ogród


Me and Johnny as shadows :) // Ja z Jasiem jako cienie :)


The explosive ember chili pepper, which my mom keeps on her balcony, is doing much better than mine in the ground. My mom's plant has lots of small peppers whereas mine are yet flowering.
------------
Papryczka chili odm. explosive ember, którą moja mama trzyma na balkonie, ma się zdecydowanie lepiej niż moje rosnące w gruncie. Ta jej ma mnóstwo malutkich papryczek, podczas gdy moje dopiero kwitną.