Friday, August 19, 2016

It's all about the leaves: Foliage frenzy
This year I've been bitten by variegated plants bug. I love these coloured, spotted and dotted, striped and stained leaves, they look really decorative and they harmonize nicely with other plants. In my opinion, white flowers and variegated leaves are the prettiest combination.

Take a look at the variegated plants I gathered so far. Many of them are small, because I bought them just last month :)

--------------

W tym roku oszalałam na punkcie pstrego ubarwienia liści, czyli variegaty. Bardzo mi się podobają te wszelkie plamki, ciapki, paski, świetnie współgrają z innymi roślinami i wyglądają bardzo dekoracyjnie. Mnie najbardziej podobają się w zestawieniu z białymi kwiatami :)

Zobaczcie ile roślin o pstrych liściach udało mi się zebrać. Niektóre są małe, bo kupione zaledwie miesiąc temu :)


Nasturtium 'Alaska', flowers are peach in colour.
Nasturcja o kwiatach w kolorze brzoskwiniowym.
Lilac (syringa vulgaris), flowers are full and light violet
Lilak, kwiaty pełne w kolorze jasnofioletowym


Siberian dogwood (cornus alba) with white cosmos flowers 
Dereń biały w zestawieniu z białymi kwiatami kosmosu.


 
Veronica spicata Alba 
Przetacznik kłosowyMint 
MiętaFortune's spindle 'Emerald n Gold' (euonymus fortunei), young leaves are whiter
Trzmielina Fortune'a  "Emerald n Gold, młode liście są bielszeGround elder (Aegopodium podagraria)
Podagrycznik pospolity 


My new purchase: periwinkle (vinca)
Mój nowy zakup: barwinek 
Rough oxeye 'Lorraine Sunshine' (heliopsis helianthoides)
Słoneczniczek szorstki Purple moor grass (molinia caerulea


Aster savatieriHakonechloa macra 'Aureola'


I forgot the name of this one :(  Oregano


Carex morrowii
Turzyca Morrowa 


Lionsheart (physostegia)
Odętka wirginijska another oregano
kolejne oregano
Thyme citriodora
Tymianek cytrynowyThyme 'Foxley' (thymus pulegioides)
Tymianek, macierzanka zwyczajna


Giant butterbur (petasites japonicus)
Lepiężnik japońskiElder (sambucus nigra)
Bez czarny


Monday, August 15, 2016

Mommy in the garden // Mama w ogrodzie


Being a mother who raises her children conditions e v e r y t h i n g . 
For me, as I like to spend the time in the garden on digging, planting, sowing and weeding - children decide on how much time I'm going to spend on each activity. That's why children fill my whole day, and when I want to do something productive in the garden, I have to introduce them to gardening by playing :) Of course, it's playing for them, for me it's just a necessary work I need to do.

What my son loves the most is playing with water, so he's always the first to water the plants :)

-------------

Bycie matką wychowującą dzieci warunkuje w s z y s t k o.
Dla mnie, osoby, która lubi spedzać czas w ogrodzie na kopaniu, sadzeniu, sianiu, plewieniu - to dzieci decydują ile czasu będę mogła poświęcić każdej z tych czynności. Czasami dzieci wypełniają cały mój dzień, więc aby móc zrobić coś produktywnego w ogrodzie, to muszę dzieciaki zaznajomić z zabawami ogrodowymi :) Tzn, dla nich to są zabawy, ale dla mnie są to rzeczy, które trzeba zrobić. 


Mój synek najbardziej uwielbia zabawy z wodą, więc zawsze jest pierwszy do podlewania :)
Sometimes he's a huge help in planting, and digging mostly..
Czasami mam w nim dużą pomoc w sadzeniu, chociaż najbardziej w kopaniu..


but also an invaluable help in checking and controlling the condition of tomatoes..
a także nieocenioną pomoc w sprawdzaniu i kontrolowaniu stanu pomidorów..


and in looking for sideshoots..
i w szukaniu wilków..


but when the opportunity arises, he'll test the best place for a hide-and-seek..
przy okazji sprawdzi miejscówkę do zabawy w chowanego...

compare his height with a plantain (banana tree)..
porówna swój wzrost z bananowcem..

 
and will help in harvesting :)
i najważniejsze - pomoże zbierać :)every aspect of controlling the harvest is important, like counting..
kazdy aspekt kontroli zbiorów jest ważny, np. liczenie...


measuring...
mierzenie..

arranging..
przestawianie..

and finally eating...
i w końcu jedzenie..look at the peppers, many of them have been nibbled, of course it was for quality testing purposes
zwróćcie uwagę, że niektóre papryki są ponadgryzane, ale to oczywiście do celów sprawdzenia jakości
 a businness 'call'  :)
biznesowa 'rozmowa telefoniczna' :)


But after a hard work, a nap in a warm and peaceful greenhouse is always welcome :)
Ale po ciężkiej pracy, drzemka w ciepłej i spokojnej szklarni zawsze się przyda :)


It's gardening with children :)
Tak wygląda własnie ogrodnictwo z dziećmi :)

Wednesday, July 13, 2016

Hydrangea // Hortensja


I prefer the blue ones, but these sweet pink and vanilla coloured flowers look amazing as well :)